>
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego
Departament Cyfryzacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Ucyfrowieni


ORGANIZATOR

W Polsce jest ok. 10 mln seniorów wykluczonych cyfrowo, z czego w Województwie Łódzkim aż 65% populacji 45+. Poniższy pomysł stanowi próbę, chociaż częściowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego organizuje się cykl warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego.

W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi. Trenerzy Ci powinni przekazywać zdobytą w trakcie projektu wiedzę innym.

W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowany był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd - Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jst WŁ” pracownicy UMWŁ nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności.

Opisany projekt stanowi kontynuację idei zawartych w projektach z lat ubiegłych.

Projekt wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”….

Projekt „Ucyfrowieni” stanowi kontynuację idei podjętej w projektach POKL.

Grupy docelowe: „Ucyfrowieni”. Są to osoby 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.

Osoby szkolące: pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 pracowników Departamentu Cyfryzacji.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na plakatach i stronie internetowej www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl, przesłanie informacji o warsztatach do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy.

Rejestracja na warsztaty jest prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Każdy zainteresowany może osobiście stawić się w siedzibie urzędu, gdzie zostanie zapisany na dany miesiąc. Możliwa jest też rejestracja drogą telefoniczną. Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób.

Częstotliwość spotkań:  4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą

Miejsce szkoleń:  sala Sejmiku UMWL bądź inna sala dostępna w danym terminie

Sprzęt:  komputery UMWL

Tematyka:  e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.

Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Efekt końcowy:  podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ województwa łódzkiego

Konferencje:  zorganizowanie 2 mini konferencji podsumowujących warsztaty, na które zostaną zaproszeni ciekawi ludzie z pokolenia 45+, którzy posługują się komputerem (np. aktorzy, piosenkarze, politycy etc.) i opowiedzą o swojej przygodzie z komputerami. Zaproszeni zostaną także wykładowcy uczelni wyższych, którzy wygłoszą prelekcję nt. nowych technologii. Uczestnikami konferencji będą osoby, które zostały przeszkolone oraz wszyscy inni zainteresowani, którzy może dzięki udziałowi w spotkaniu przekonają się do uczestnictwa w podobnych warsztatach.

Dodatkowo w ramach zajęć prowadzone mogą być krótkie prezentacje nt. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (SIP WŁ), e-PUAP, e-PITów, ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) PUE (Platforma Usług Elektronicznych), itp. . Poprowadzą je zaproszeni pracownicy instytucji odpowiedzialnych (UMWL, Urząd Skarbowy, NFZ oddział Łódź). Dla zainteresowanych będzie możliwość założenia konta na ePUAP, ZIP czy wypełnienia deklaracji podatkowej.

ogłoszenie

 

Patronaty honorowe
     
 
              
patronat medialny

Dane kontaktoweUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego
90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8
tel.  (042) 291-98-80
fax  (042) 291-98-81
mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Znajdź nasSzybki kontakt
Konta społecznościowe

 
     
powered by fox contact